Welkom op de website van SWVVO Lelystad

 

Zie nieuwe route voor aanvragen van advies en TLV per 1 oktober 2018

http://www.swvvo-lelystad.nl/commissie-toelaatbaarheid-ct/

 

 

Samenvatting Passend Onderwijs

Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs http://www.swvvo-lelystad.nl/commissie-toelaatbaarheid-ct/aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben wordt georganiseerd. Het gaat om zowel lichte als zware ondersteuning. Bijvoorbeeld extra begeleiding op school, aangepast lesmateriaal, hulpmiddelen of onderwijs op een speciale school. Passend Onderwijs is dus geen schooltype; kinderen zitten niet ‘op’ Passend Onderwijs. Scholen werken met elkaar samen in samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband maken onderling afspraken over hoe ze ervoor zorgen dat alle leerlingen onderwijs krijgen dat bij hen past.

Passend onderwijs vervangt het oude systeem van de leerlingeboden financiering en indicatiestelling voor speciaal onderwijs. Met de invoering van passend onderwijs wordt een aantal problemen opgelost. Een van de problemen is dat steeds meer leerlingen, vooral leerlingen met ernstige gedragsproblemen, verwezen worden naar speciaal onderwijs. Scholen en ouders vinden de indicatiestelling erg bureaucratisch en het is lastig om ondersteuning op te organiseren. Verder zijn er in het oude systeem veel kinderen die thuiszitten. Zij zijn bijvoorbeeld van school verwijderd vanwege de problemen die ze hebben, of omdat er geen goede begeleiding voor ze is op school. Het doel van passend onderwijs is dat alle leerlingen, dus ook leerlingen die extra ondersteuning in de klas nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Uitgangspunt daarbij is: regulier als het kan, speciaal als het moet.

Deze animatie legt in 3 minuten uit wat passend onderwijs inhoudt. Onder andere de zorgplicht voor scholen, de samenwerkingsverbanden met reguliere en speciale scholen en de verdeling van het geld voor extra ondersteuning komen aan bod.

Laat het filmpje zien aan collega’s, ouders en anderen in uw omgeving die meer willen weten over passend onderwijs. De animatie kan een goede aanleiding zijn om samen in gesprek te gaan over wat Passend Onderwijs betekent op school en in de klas.