Samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad

Schoolbesturen die deel uitmaken van het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs Lelystad zijn binnen de gemeente Lelystad verantwoordelijk voor het realiseren van een dekkend netwerk passend onderwijs.

Om ervoor te zorgen dat alle jongeren een passende onderwijsplek krijgen, zijn door de overheid regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierbinnen maken schoolbesturen afspraken over de begeleiding en ondersteuning, die hun scholen bieden. Het samenwerkingsverband VO Lelystad zet zich ervoor in dat elke jongere uit Lelystad een passende onderwijsplek krijgt. Scholen in Lelystad maken hiervoor gebruik van elkaars deskundigheid.

 

Nieuws:

Presentaties bijeenkomst acht oktober 2019:

Heeft uw kind extra ondersteuning nodig, dan kijkt de school samen met u hoe dit, zo thuisnabij mogelijk, kan worden georganiseerd. Meestal is een aanpassing in het lesmateriaal of extra ondersteuning in de klas op het reguliere onderwijs voldoende. Het kan ook zijn dat een leerling beter op zijn plaats is in het praktijkonderwijs (PrO) of op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO). Zo’n plaats kan tijdelijk maar ook permanent zijn.

Op deze website vindt u informatie over de wijze waarop in ons samenwerkingsverband passend onderwijs wordt georganiseerd voor jongeren van 12 jaar en ouder met een speciale onderwijs- ondersteuningsbehoefte uit Lelystad.