Beste leerling, beste ouder,

Welkom bij het ouder- en jeugdsteunpunt. Wij zijn er voor al uw vragen over het voortgezet onderwijs en ondersteuning in Lelystad.

Passend onderwijs begint met een goede samenwerking tussen de leerling, de ouder en de school. Wij vinden het belangrijk dat leerlingen en ouders de juiste informatie krijgen en zich gehoord voelen.

Heeft u als ouder vragen over passend onderwijs? Kijk dan eens of het antwoord hier te vinden is of in dit filmpje (of in een andere taal). Heeft u vragen over wat scholen en het samenwerkingsverband doen met de gegevens van uw kind (privacywetgeving)? Kijk dan hier.

Heb je als leerling vragen over passend onderwijs? Misschien vindt u het antwoord hier, of in dit filmpje.

Als het antwoord hier niet in terug te vinden is, twijfel dan vooral niet om ons te bellen met vragen om informatie over het onderwijs of voor iemand die met u kan meedenken en u kan steunen. Het ouder- en jeugdsteunpunt werkt onafhankelijk en is er om u te helpen.

Dit kan elke werkdag op 0320-748950 of mail ons op info@swvvo-lelystad.nl. Wij nemen dan contact met u op.

Ieder samenwerkingsverband in Nederland heeft sinds schooljaar 2022-2023 een ouder- en jeugdsteunpuntOns ouder- en jeugdsteunpunt is er voor de Lelystadse ouders en leerlingen en heeft 3 pijlers: informeren, steunen en signaleren.

Informeren

 • U kunt veel informatie over het onderwijs en hulpverlening in Lelystad vinden op onze site, bijvoorbeeld in de Q&A.
 • Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Bel ons dan vooral op 0320-748950 of mail ons op info@swvvo-lelystad.nl.

Steunen

 • Heeft u vragen rondom het passend onderwijs van uw kind? Zit uw kind thuis of dreigt het thuis te komen zitten? Bel of mail ons, de medewerker van het ouder- en jeugdsteunpunt luistert naar u en zoekt samen met u en uw kind naar de mogelijkheden binnen Lelystad. Bij conflicten verwijzen wij u naar het klachtenprotocol van de scholen of de onderwijsconsulenten.

Signaleren

 • Door het informeren en steunen van ouders en leerlingen horen wij veel ervaringen. Wij bundelen deze signalen en brengen die deze onder de aandacht van het bestuur van het samenwerkingsverband om zo het passend onderwijs en het dekkend netwerk te verbeteren.

Voor alle ouders en leerlingen die in Lelystad wonen en die een vraag hebben over het passend onderwijs in Lelystad.

 • VMBO BB, KB en TL (Porteum en Aeres, groen)
 • HAVO, VWO (Porteum)
 • PrO (De Steiger)
 • ZMLK (De Zevenster)
 • VSO arbeid, VMBO BB, KB en TL, HAVO en VSO

Iedere school heeft op de eigen website een Schoolondersteuningsprofiel (SOP) op hun website. Hierin vindt u de ondersteuning die de school biedt.

Voor al het V(S)O geldt dat de mentor de eerste lijn is in de ondersteuning van leerlingen. Elke school heeft daarnaast een eigen ondersteuningsstructuur georganiseerd (zie het Schoolondersteuningsprofiel op de website van de betreffende school). Scholen bespreken in hun ondersteuningsteam de complexere ondersteuningsbehoeften van leerlingen en zetten ondersteuning in, al dan niet met behulp van externe partners.

Daarnaast zijn er Lelystad ook een aantal voorzieningen voor extra ondersteuning zoals de Leerroute op Porteum, de Maatwerkklas op Aeres en het VSO.

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die past ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio of stad samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school. Het geldt voor alle basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs. Passend onderwijs is geen aparte schoolsoort.

Heeft u als ouder vragen over passend onderwijs? Kijk dan eens of het antwoord hier te vinden is of in dit filmpje (of in een andere taal).

Heb je als leerling vragen over passend onderwijs? Misschien is het antwoord hier te vinden, of in dit filmpje.

Jeugdhulp kan door ouders of door een jongere zelf – indien deze 16 jaar of ouder is – worden aangevraagd via het aanvraagformulier van Jeugd Lelystad (JEL). Meer informatie kan gevonden worden op https://jeugdlelystad.nl/

Bel dan naar het ouder- en jeugdsteunpunt, wij wijzen u de weg.

Het Samenwerkingsverband heeft als taak om samen met de scholen in Lelystad passend onderwijs te waarborgen. Hiervoor is het Samenwerkingsverband steeds in gesprek met scholen en andere partners over het aanbod binnen Lelystad.

Wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft die de mogelijkheden van een school overvraagt kan de school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aanvragen. Het Samenwerkingsverband beoordeelt het dossier van de leerling en of de leerling baat heeft bij het VSO.

Het Samenwerkingsverband heeft ook een taak in het registreren en terugdringen van thuiszitters. Wanneer een leerling thuis komt te zitten en er geen passende plek lijkt te zijn kan het Samenwerkingsverband met u meedenken in de zoektocht.

Het Ouder- en Jeugdsteunpunt van het Samenwerkingsverband kan met u  meedenken over passend onderwijs in Lelystad en u de mogelijkheden binnen Lelystad aanreiken.

Wanneer een leerling een ondersteuningsbehoefte heeft die de mogelijkheden van een school overvraagt kan de school een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) aanvragen. Het Samenwerkingsverband beoordeelt het dossier van de leerling en of de leerling baat heeft bij het VSO.

Na het afgeven van de TLV kan een kind aangemeld worden bij een school voor VSO.

Scholen moeten ervoor zorgen dat elk kind een passende plek krijgt. Ook als het kind extra begeleiding en ondersteuning nodig heeft. Deze verplichting voor scholen heet zorgplicht. De zorgplicht geldt voor kinderen die al op school zitten en kinderen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. De opties zijn:

 • de eigen school;
 • een andere gewone school als de school van keuze hulp die nodig is niet kan bieden;
 • een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

De school waarop de leerling ingeschreven staat is verantwoordelijk voor de schoolloopbaan. De school mag pas een leerling uitschrijven als er een nieuwe school gevonden is.

Wanneer een leerling binnen de criteria van het Praktijkonderwijs valt zal de basisschool als schooladvies Praktijkonderwijs geven. De leerling wordt door de school gemeld bij de school voor Praktijkonderwijs (De Steiger) en deze vraagt een Toelaatbaarheidsverklaring voor Praktijkonderwijs aan bij het Samenwerkingsverband. Ouders melden vervolgens de leerling aan bij De Steiger.

Ga vooral in gesprek met school over het advies. Bedenk dat de school vanuit professioneel handelen en met het belang van uw kind voor ogen, een advies geeft.

Wanneer de school bij het advies blijft en u kunt zich daar nog steeds niet in vinden, dan kan er een bezwaar ingediend worden bij de bestuurder van de school. Ook kan een onderwijsconsulent ingeschakeld worden als er een vorm van bemiddeling en meedenken wenselijk is. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van een onderwijsconsulent.

U kunt een klacht indienen bij het bestuur van de school. Zie hiervoor de klachtenregeling van de school op de website van de betreffende school. Komt u er niet gezamenlijk uit? Dan kunt u een onafhankelijke onderwijsconsulent inschakelen. Er zijn geen kosten verbonden aan het inschakelen van een onderwijsconsulent.

Dit hangt af van de ondersteuningsbehoefte van uw kind die gepaard gaat met de diagnose. Ga in gesprek met de school. Schets helder wat uw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. De school kan dan beoordelen of zij aan de ondersteuningsbehoefte tegemoet kan komen.

Kunnen zij dit niet, dan verwijzen zij u door naar een school die dit wel kan, of nemen contact op met het Samenwerkingsverband.