De OPR is de medezeggenschapsraad van het samenwerkingsverband en bestaat uit ouders en professionals van de scholen. Deze medezeggenschapsraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het samenwerkingsverband en heeft als voornaamste taak het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan. De OPR van het SWV VO Lelystad bestaat uit de volgende leden:

Download: OPR statuten

Download: OPR reglement

De OPR van het samenwerkingsverband VO Lelystad bestaat uit de volgende leden:

  • Barbara Schaefer, onafhankelijk voorzitter
  • René Westerbeek, lid RvT
Ouders:
  • Erwin Kloos, secretaris (Eduvier onderwijsgroep)
  • Wouter van Meer (Stichting School)
  • Lobke de Roon (SVOL)
  • Judith Peters (Aeres Groep)
Personeel:
  • Jeanne Steegs (Stichting School)
  • Willia Doeve (Eduvier onderwijsgroep)
  • Ellen Bergsma, penningmeester (SVOL)
  • Marcel Linderhof, (Aeres Groep)