Het samenwerkingsverband bestaat uit een (toezichthoudend) bestuur, een directeur-bestuurder en een stafbureau. De stichting waarin zij samenwerken is statutair vastgelegd.

Bestuursleden van het samenwerkingsverband voeren hun werkzaamheden voor het samenwerkingsverband onbezoldigd uit, vanuit hun bestuursfunctie bij het aangesloten schoolbestuur. De operationele werkzaamheden van het samenwerkingsverband worden uitgevoerd door het stafbureau, onder aansturing van de directeur-bestuurder.