Organisatie Samenwerkingsverband

In het samenwerkingsverband VO Lelystad werken scholen en hun schoolbesturen samen om onderwijs passend te maken voor elke jongereĀ uit Lelystad, binnen de grenzen van het samenwerkingsverband en als het niet anders kan binnen de regio. Om dit te kunnen realiseren ontvangt het samenwerkingsverband jaarlijks een budget van de overheid, waarmee de ondersteuning van leerlingen wordt betaald. De besturen van de scholen krijgen geld van het samenwerkingsverband om basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen te kunnen bieden. Afspraken die de schoolbesturen onderling maken over het organiseren en financieren van de ondersteuning, komen samen in een ondersteuningsplan, dat een geldigheidsduur heeft van 4 jaar.

Het samenwerkingsverband bestaat uit een (toezichthoudend) bestuur, een directeur-bestuurder en een stafbureau. De stichting waarin zij samenwerken is statutair vastgelegd.

Bestuursleden van het samenwerkingsverband voeren hun werkzaamheden voor het samenwerkingsverband onbezoldigd uit, vanuit hun bestuursfunctie bij het aangesloten schoolbestuur. De operationele werkzaamheden van het samenwerkingsverband worden uitgevoerd door het stafbureau, onder aansturing van de directeur-bestuurder. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via: info@swvvo-lelystad.nl

Co de CusterĀ 
Directeur- bestuurder
info@swvvo-lelystad.nl

Marjon Leeftink Kusters
Voorzitter van het Loket en beleidsmedewerker
mleeftink@swvvo-lelystad.nl

Marcel de Haan
Adviseur
mdhaan@swvvo-lelystad.nl

Wilma Edelijn
Secretaresse
wedelijn@swvvo-lelystad.nl