Partners

De gemeente Lelystad is verantwoordelijk voor jeugdhulp en heeft taken die bijdragen aan het realiseren van passend onderwijs. Denk aan leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning.

Thuiszitters

Het kan voorkomen dat er op een school een situatie ontstaat waarbij eenĀ leerling niet op die school kan blijven. De aanleiding tot thuiszitten kan ook niet onderwijs-gerelateerd zijn. Als samenwerkingsverband willen we voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten en geen onderwijs volgen. Niet alleen omdat kinderen leerplichtig zijn, ook omdat het niet prettig is voor zowel het kind, de ouders en de school.

Omdat passend onderwijs, jeugdhulp, zorg en participatie veel raakvlakken hebben, werken we in onze regio nauw samen met de gemeente en zorginstellingen. Vooral voor voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs maken het samenwerkingsverband en de gemeente Lelystad afspraken over de uitstroom van leerlingen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Om thuiszitten tegen te gaan werken we samen met gemeente Lelystad. Bij een thuiszittende leerling houdt de school contact met de ouders en meldt de school het verzuim bij de gemeente. De gemeente Lelystad heeft, in overleg met de scholen, een protocol opgesteld waarin de stappen staan beschreven die ondernomen kunnen worden bij (dreigende) thuiszitters. De leerlingen worden regelmatig doorgesproken.